Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X029r_220_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 29r (31r), nr. 207 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Joncvrou Ysenbeel van Heijnnegouwen.

Door de tekst een diagonale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 632, ad 1340 januari 29.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. ombieden u Gherardb Heynen sone, onse rentemester van Noirthollandc ende van den lande van Woirden, jof soe wie onse rentemester aldair na u wesen sal, dat ghi onser liever zuster joncvrouwen Ysenbeel van Heynnegouwend van onser weghen alle jare te Paischen uutreket ende betaelt L lb. Hollandse, die wi huer op u bewijst hebben, hoir cleynoet mede te coepen tot onsen goed denken; ende dair of neemt jairlix ene kennisse van huer onder yemends seghel voir ons mede te rekenen.

Ghegheven in den Haghe des sonnendaghes na sinte Pouwels dach in den winter int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Noirtholl. B.
d
Heynn. B.
e
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Isabella van Henegouwen, zuster van graaf Willem IV