Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X032v_231_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 32v (34v), nr. 218 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: OHZ IV, p. 862-863, nr. 2496 (de gevidimeerde oorkonde).

Wi Jan van Heynnegouwenb, here van Baiymond, maken cond allen luden dat wi ghesien hebben ende horen lesen enen brief beseghelt mit ons liefs neven zeghele des graven Florensc van Hollandd, dair God die ziele of hebben moete, gans ende gheheel, houdende van woirde te woirde als hier na bescreven staet.

Volgt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1290 juni 22, ed. OHZ IV, p. 863-863, nr. 2496.

Ende wi Jan van Heynnegouwene, here van Baymond, omme dat wi desen voirscreven brief ghesien ende ghehoert hebben als voirghescreven staet, hebben wi deser brief bezeghelt in orconde der wairheyt mit onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op sinte Catrinenf avond int jair ons Heren XLIIo.

 

¶ Ende dese brief is in den Haghe.

a
nl. Gerard van Velsen, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 230 B.
b
Heynn. B.
c
Flor. B.
d
Holl. B.
e
Heynn. B.
f
Cat'nen B.
Oorkonder: Jan van Henegouwen, heer van Beaumont
Destinataris: erven van Gerard van Velsen