Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X032v_232_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 32v (34v), nr. 219 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Badelogen Willems wijf van Lewen.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 286.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat Willemb van Lewen mit onser hant ghemaect heeft Badeloghen sinen wive, Aernd Dirx soens dochter, tot hore lijftochte die minder helfte van XXVII morghen lands an drien sticken, elc stic van den westegghe in als hi naest mach, die gheleghen sijn int ambochtc van Alphen: des legghen X morghen in die woninghe dair Willem selve op woent, dair naest gheland is Willem selve op die westzide ende op die oestzide her Jan Persijnd mit eyghen; vort legghen X morghen in dat selve weer, dair naest gheland is op die westzide her Willem van Outshoirn mit eyghen ende op die oestzide Willem Erkenrade zone; voirt soe heeft die ander VII morghen beleghen Willem selve op die westzide mit eyghen ende Willem Heynen sone op die oestzide. In wilker lijftochten wi gheloven Badeloghen voirs. te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des sonnendaghes na sinte Niclays dach int jair XLIIo.

a
Heynn. B.
b
Will. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
intamb. B.
d
P'sijn B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem van Leeuwen en zijn echtgenote Badelog, dochter van Arnoud Dirksz.