Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X034v_237_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 34v (35v), nr. [223 bis] (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Delff.

De tekst doorgestreept d.m.v. gekruiste halen. Wel om die reden heeft deze tekst in het register geen volgnummer gekregen.

Deze onvoltooide tekst was enkele bladzijden eerder al ingeschreven in het register (nr. WI 227); dit zal de reden zijn dat de kopiist, dit bemerkende, ophield en het geschrevene doorstreepte. – Genoemd nr. WI 227 is uitgevaardigd op 26 november 1342, maar een dag later is de tekst op één plaats gewijzigd, waarna de oorkonde is uitgevaardigd; zie de kopnoot aldaar. Aangezien die wijziging optreedt in het gedeelte dat in het onderhavige nr. WI 237 ontbreekt, is niet zeker van welk van beide versies hier het begin is geregistreerd.

Voor de editie van de tekst zie nr. WI 227; de weinige variante lezingen uit afschrift nr. WI 237 zijn aldaar geannoteerd onder het sigle C.

Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de lieden van de stad Delft
Trefwoorden: