Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X039r_263_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 39r (40r), nr. 248 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Den here van Arcle.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 258.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi den here van Arcle toit sire meenten behoef ende die met hem weteren gheven met desen brieve enen vryen eyghendom van dien landekijn dat gheleghen es voir Ghiesendamme, ende hiet die Cleyne Poelyen, dat here Harbaren van Rieden van ons te liene plach te houden ende bi onsen goeddenken den here van Arcle in eyghen vercoft heeft; ende gheloven den here van Arcle dair in te houden als wi sculdichc sien te doen.

In orconde etc. Ghegheven tDordrechtd des dinxendaghes na Grote vastelavonde int jair ons Heren Mo CCCo XXXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum W. de Duvoirde et Tielmannum Moilnair.

e S(igillavit) dominus F. de H.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
d gecorrigeerd B.
d
TDordr. B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer van Arkel