Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X039v_265_1 WI_G_X040r_265_2 WI_G_X040v_265_3

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 39v (40v)-40v (41v), nr. 250 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

De eodem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 155-156 (de gevidimeerde oorkonde, ad 1315 april 1).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De gevidimeerde oorkonde van graaf Willem III was als zelfstandige tekst eerder opgenomen in het register Zuidholland; zie nr. ZH 96, alwaar tekstuele varianten uit dit nr. WI 265 zijn geannoteerd onder het sigle D.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi ghesien ende ghehoert hebben ene hantveste die onse lieve here onse vader, dair God die ziele of hebben moet, ghegheven ende bezeghelt hadde onser liever stede van Dordrechtd, sprekende ende inhoudende van woirde te woirde als hier na bescreven staet.

Volgt nr. ZH 96.

Ende wante onsen goede luden van onser stede van Dordrechtf voirs. dese voirnoemde hantveste ghearcht was bi groeten onghevalle van brande, als ons ende onsen ghemenen Rade wel kenliken es, soe hebben wi hem bi rade ons ghemeens Raeds dese voirscreven hantveste verniewet, ende gheloven hem voir ons ende voir onse nacomelinghen eweliken vaste ende ghestade te houden, sonder enich weder segghen. Ende hier waren over hair Pieter here van der Lecke, hair Heynricg van der Lecke, sijn soen, hair Daniel van der Merwedeh, hair Willaemi van Duvevoirde, hair Harbaren van Riedej, onse bailiu van Zuuthollandk, ende here Florijs van Haemstedel, m  ridders, ende Tielman die Moilnailn, knape.

In kennissen der wairheyt soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen groete zeghele uythanghende. Ghegheven tDordrechto int jair ons Heren Mo CCCo acht ende dortich des woensdaghes na sinte Valencijns dach.

a
nl. Dordrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 264 B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Dordr. B.
e
wan B.
f
Dordr. B.
g
Heynr. B.
h
M'wede B.
i
Will. B.
j
boven de eind-e een geradeerde afkortingsstreep B.
k
Zuut | holl. B.
l
Haemst. B.
m
hier van herhaald B.
n
aldus B.
o
tDordr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: stad Dordrecht