Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X040v_266_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 40v (41v), nr. 251 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

De eodem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 299-300 (de gevidimeerde oorkonde). – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 147, nr. 308.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De gevidimeerde oorkonde van graaf Willem III was als zelfstandige tekst eerder opgenomen in het register Zuidholland; zie nr. ZH 117, alwaar tekstuele varianten uit dit nr. WI 266 zijn geannoteerd onder het sigle D.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi ghesien ende ghoirtd hebben eene hantveste die onse lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ghegheven ende bezeghelt hadde onser liever stedee van Dordrechtf, sprekende ende houdende van woirde te woirde als hier na bescreven staet.

Volgt nr. ZH 117.

Ende want onsen goeden luden van onser stede van Dordrechtg voirs. dese voirnoemdeh hantveste ghearcht wasi bi groeten onghevalle van brande, als ons ende onsen ghemenen Raede wel kenliken es, soe hebben wi hem bi raede ons ghemeens Raeds dese voirscreven hantveste verniewet, ende gheloven se hem voir ons ende voir onsen nacomelinghen eweliken vaste ende ghestade te houdene, sonder enich weder segghen. Ende hier waren over hair Pieter here van der Lecke, hair Heynricj k van der Lecke, sijn soen, hair Daniel van der Merwedel, hair Willaemm van Duvenvoirde, hair Harbaren van Rieden, onse bailiu van Zuuthollandn, ende here Florijso van Haemstedep, ridders, ende Tielman die Moilnair, knape.

In kennissen der wairheyt soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen groeten zeghele uythanghende. Ghegheven tDordrechtq int jair ons Heren Mo CCCo acht ende dortich des woensdaghes na sinte Valencijns dach.

a
nl. Dordrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 264 B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
aldus B voor ghehoirt.
e
ste de B.
f
Dordr. B.
g
Dordr. B.
h
voirnoende B.
i
wi (sic) B.
j
Heynr. B.
k
hier here, doorgestreept B.
l
M'wede B.
m
Will. B.
n
Zuutholl. B.
o
Flor. B.
p
Haemst. B.
q
tDordr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: stad Dordrecht