Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X041r_267_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 41r (42r), nr. 252 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Jordijn van Binchvelt a.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 259.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Joerdaen van Binchvelt, heren Muels soen van Binchvelt, dorthic pondc Hollandsd tsyaers, die wi hem bewisen op onse tolne van Niemensvrient, wilke dortich pond Hollandse meester Clays Stuuc, onse clerc, van ons helt ende dair hi of sine letteren heren Muel voirs. overghelevert heeft. Ende ombieden onsen rentmeestere van Zuuthollandf die nu es oft ter tijt wesen sal dat hi Jordaen voirs. of sinen ghewairden boede alle jare die renten uytreke up dien termijn van Bamisseg, ende dair of neemt heren Muels sijns vaders zeghel voirs. of anders kenlike brieve, mede te rekenen; ende van alsoe vele soe sullen wi u quiten alle jare in juwer rekeninghe. Ende dese voirs. rente sal Jordaen hebben ende houden toter tijt toe dat wi hem versien hebben van der eerster proeven te Berghenh in Heynnegouweni.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe up sinte Pieters dach in die lentenj int jair XXXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem presentibus domino Theodericok de Brederodel, magistro Nycolaom Stuuc et magistro Nycolaon Merreo; R. Vlec.

p S(igillavit) F. de Haemstedeq.

a
hier nog een n of u/v met een afkortingsteken (voor Nota?) B.
b
Heynn. B.
c
pon B.
d
Holl. B.
e
Holl. B.
f
Zuutholl. B.
g
1 oktober.
h
B'ghen B.
i
Heynn. B.
j
en onduidelijk vanwege een correctie B.
k
Th. B.
l
Breder. B.
m
Ny B.
n
Ny B.
o
M're B.
p
het volgende in de rechtermarge B.
q
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jordaan van Binsfeld, zoon van heer Mule van Binsfeld