Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X041r_270_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 41r (42r), nr. 255 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Die eerste updrachte vanden here van Zevenberghena.

Deze ongedateerde notitie zal in het oorspronkelijke primaire register zijn ingeschreven in of kort na de bovengenoemde periode, zijnde de eerste en laatste data van uitvaardiging van de groep oorkonden nrs. WI 263-272. De in onderstaande tekst beschreven rechtshandeling, die mogelijk nooit in de vorm van een formele oorkonde is vastgelegd, heeft waarschijnlijk in diezelfde periode plaats gehad.

Here Hugheman van Zeven berghenb hevet minen here op ghedragen ende ghegheven toit enen vryen eyghen sijn huys ende sijne hofstedec te Zevenberghend mitter uterste grafte ten utersten cante toe ende mitten weghe die toit den huse behoirt; ende mijn here heeftet him weder verliet toit enen rechten erfliene, ende mijn here heeft belenene hem te gheven ter tymmeringhe te helpe C lb. Hollandsf.

a
Zevēb'ghē B.
b
Zevē b'ghē B.
c
na de eind-e een geradeerde n B.
d
Zevenberghē B.
e
aldus B; te lezen als belovet?
f
Holl. B.
Oorkonder: heer Hugeman van Zevenbergen, graaf Willem IV