Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X041r_271_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 41r (42r), nr. 256 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Gereta Aelwijns z. ambochtsluden tolvry.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 260.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken d cond allen luden dat wi Gheraerde Alewijns soene, onsen clerc, omme sijns dienst willen sulke gratie ghedaen hebben dat die lude die wonen sullen in sinen ambocht in Zwindrechtf up den Wale, dat hi selve bedijct heeft ende sijn hoeftland hiet, dat si mit sulker comenscip ende neringhe als si binnen dien ambocht hantieren, ende met sulken goede als si van buten halen omme dair in den ambocht te bruken, tollen vry varen sullen voir bi onsen tollen in onsen lande; dit sal ghedueren toit onsen wedersegheng.

Ghegheven in die Haghe des saterdaghes na sinte Gregorius dach int jair XXXVIIIo.

a
Ger. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
hier en hierna om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
e
Gher. B.
f
Zwindr. B.
g
de eerste e met een lange horizontale streep verlengd om de letter te laten aansluiten aan de rest van het woord B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard Alewijnsz., grafelijk klerk