Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X042r_276_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 42r (43r), nr. 261 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Leen; Roelof Mathijs z. van Emichoven eerste updrachte.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 262.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlike allen luden die desen brief zien sullen jof hoeren lesen dat Roelof Matijs c soene van Ommecovend ons hevet op ghedraghen sine husinghe metter hofstate alsoe groete alse begraven is, die gheleghen es in Emmecoven tuschen heren Clays erve van Arcle ane die ene zijde ende tuschen Willaemf Pleyvoetsg kindere an die andere side, ende dese husinghe ende hofstat hebben wi Roelof voirs. ende sijnen nacomelinghen verlijt voir ons ende voir onsen nacomelinghen te houden van ons tote enen rechten erfliene tote onser walegheborender lude rechte; ende wennere dat ment verherghewaerden sal ende versoeken, dat selmen doene met enen groten ghuldine.

In orconde etc. Ghegheven tote Sinte Gherden bergheh des dinxendaghes voir sinte Marien Magdalenen dach int jair XXXIXo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
hier en in de volgende vier regels om een groot gat in het perkament heen geschreven B.
d
of Ommeconen B.
e
f verbeterd uit de aanzet van st B.
f
Will. B.
g
of Pleynoets B.
h
Gh'dē bergh' B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Roelof Mathijsz. van Emmikhoven