Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X043r_280_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 43r (44r), nr. 265 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Gheret Alewijns soen.

In de marge een kruis.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi Gheraerdb Alewijns zoene, onsen clerc, vercoft hebben den sijns van den sestiendendeel van al den lande van Zwindrechtc, dat hi ende sine vriende dair in bedijct hebben ende nu ter tijt hebben, dair hi ons of betaelt hevet den eersten penninc mit den lesten; ende willen dat hi ende sine nacomelinghe of die ghene dien hijt vercoept ewelike besitten sijns vry.

In orconde etc. Ghegheven in onser tente voir Doirnic des dinxendaghes voir sinte Lauweris dach int jair viertich.

[Dienstaantekening:]

Iussu domini comitis, presentibus domino Symoned de Bentheme, preposito de Udelenberchf.

g S(igillavit) Raso de Liedekerkeh.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Zwindr. B.
d
Sy B.
e
Benth. B.
f
Udelenb. B.
g
het volgende in de rechtermarge B.
h
Lied. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard Alewijnsz., grafelijk klerk