Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X043r_282_1 WI_G_X043v_282_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 43r (44r)-43v (44v), nr. 267 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Meester Tyelman Jans heren Gillis zoons z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 270.

Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben meester Tielman Jans heren Gillijs zoens zoen onse achtendeel van Zwindrechtb ambocht ende tiende, metter ghifte van der kerke, also groet ende also clene alset onse lieve here ende vaeder dair in bediken dede, uytgheset ambocht ende tiende ende cens van den otterdijken die gheleghen es op dien Wael tuschen den dijc vanc Riederwaert ende den Wael, welckd goed voirscreven meester Tielman voirnoemd ende sine nacomelinghe houden sellen tote enen rechten erfliene van ons ende van onsen nacomelinghen, in deser manieren: soe wanneer ons onse manne die van diere ghelike van goede ende in den selven rechte verleent sijn ons sculdich sien te dienste te staen, ende wijs dan meester Tielman voirscreven vermaenden jof deden vermanen, soe soude hi al bi ons dienen met sinen ghebueren na den rechte van Zwindrecht, voer hem senden eenen eersamen persoen, ende daer mede soe soude hi bewaert wesen sonder enich toe segghen van ons. Voert soe sal hi dit ambocht hebben met alre nutscepe ende vervalle ghelike datter ambochts heren hebben in Zwindrecht; ende dair in gheloven wi hem ende sinen nacomelinghen te houden ende te waren jeghens elken menschee. Ende hier of heeft hi ons betaelt den eersten penninc met den lesten.

In orconde etc. tDordrecht feria VIa post Margrete anno XLo.

[Dienstaantekening:]

Iussu domini comitis, presentibus dominis Danielf de Merwedeg, Harpare de Riede, T. Moelnairh et D. Eemsen soene.

a
Will. B.
b
Zwindr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
tuschen den dijc van op rasuur B.
d
wech (sic) B.
e
de eerste e verbeterd uit a B.
f
Da. B.
g
M'wede B.
h
Moelnar B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Tielman, zoon van Jan heer Gillisz.