Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X043v_283_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 43v (44v), nr. 268 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In onderstaande tekst ontbreekt de datering. De oorkonde staat temidden van nrs. WI 282-286, alle handelend over een verkoop door graaf Willem IV van het achtste deel van het ambacht Zwijndrecht aan meester Tielman, zoon van Jan heer Gillisz., en alle uitgevaardigd op 14 juli 1340 te Dordrecht; de onderhavige oorkonde zal op diezelfde dag zijn uitgevaardigd.

De betekenis van het woord teuge (of teuger, of tenge(r)?) is onduidelijk; mogelijk is het een variant van toge, van de stam 'trekken'. Nibbelink, Handvesten Zwijndrechtschen Waard, p. 37-38, nr. 39, die deze tekst uitgaf naar de originele oorkonde, kon dit woord niet lezen.

Willaemb ..grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben meester Thielemanc alle onse erve dat wi nu hebben binnen onsen achtendeel in Zwindrechtd also alset onse lieve here ende vaeder dair in bedijken dede, metten cense die dair op staet, ende den teugee van alle den erve dat binnen onsen achtendeel behorede, oec wien wijt voir dese tijt vercoft jof ghegheven hebben, metten tymmeringhe die dair op staet, uyt gheset den otterdijc die ligghen tuschen den Wael ende den dijc van Riederwaert; ende hier of soe gheven wi meester Thielemanf voirscreven ene vrye ghifte ende een eyghendom, ende altoes voir eyghen dat te erven jof te vercopen ghelike enighen vry eygheng goede, ende gheloven hem in desen voirscreven goede te houden ende te waren jeghens elken mensche.

In orconde etc.

a
nl. meester Tielman, zoon van Jan heer Gillisz., genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 282 B.
b
Will. B.
c
Th. B.
d
Zwindr. B.
e
teug' of teng' B; de betekenis is onduidelijk.
f
Th. B.
g
vryeyghen B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Tielman, zoon van Jan heer Gillisz.