Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X044r_288_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 44r (45r), nr. 273 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Heere Janne van Meghen.

Het contemporaine folionummer XLV doorgestreept, en eronder door moderne hand het nummer 44.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 272.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven heren Janneb, here van Meghen, omme trouwen dienst dien hi ons ghedaen hevet ende c ons noch doen sal, XX lb. Hollandsd tsyairs tote elke Vastelavond, wilke XX lb. voirscreven here Jan voirs. ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden sullen ten rechten liene, ende hebben heren Janne voirscreven ende sine nacomelinghe dese XX lb. Hollands tsyairs voirs. bewijst in tenemen in onse tollen te Gheervliet bi onsen rentemeester van Zuuthollande of bi den ghenen die onse tollen te Gheervliet innemenf jof innemen sullen ende ons dair of pleghen te rekenen; dair die eersteg termijn van betalen op wesen sal tote Vastelavond naist comendeh alse van den XX ponden Hollands voirscreven, ende voirt alle jare te Vastelavond XX lb. Hollands. Ende ombieden onsen rentemeester van Zuuthollandi of dien ghenen die dese voirs. tollen verwaren sullen dat si heren Janne, here van Meghen, sinen nacomelinghen jof hoeren ghewairden boeden met hoerenj openen brieven van quitantien elkes jairs uytreken ende betalen die XX lb. Hollands tsyairs voirscreven tote elken Vastelavond uyt dier voirs. tollen te Gheervliet, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende die brieve van quitantien dair of behouden elkes jairs voir ons mede te rekenen, ende van also vele sullen wi hem met dien brieve quiten in hoeren rekeninghen.

In orconde etc. Ghegheven in onser tente voir Doirnike op sinte Matheus dach int jair viertich.

a
Heynn. B.
b
boven de regel toegevoegd B.
c
hier hi, doorgestreept B.
d
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
Zuutholl. B.
f
in nn een stok teveel B.
g
eeste B.
h
1341 februari 20.
i
Zuutholl. B.
j
methoeren B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Jan, heer van Megen