Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X044v_291_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 44v (45v), nr. 276 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Gerijt Aelwijns z.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

Over 'egensprengen' (voormalige buitengronden) zie de kopnoot bij nr. ZH 423.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat Gherardb Alewijns zoen uyte Leyden, onse clerc, ons op ghedraghen hevet tot enen vryen eyghen een stucke lands ligghende in Rijsoirde in Zwindrechtc langhes den Waele, streckende mitten eghesprenghe buten weghe ten Wale wairt van den moelen weghe tot an dien ambocht dat Jan Wissen zoene bedijct hadde, ende dit land es breet bi den moelen weghe te metene van den weghe die langhes den Waele gaet zuutwairt twie ende viertich roeden, item ist breet opt west ende van Gherardsd graftee drie ende vijftich roeden, opt westende van der kerken vijftich roeden, opt oest ende van Dirx huyse van Waddinghe vijftich roeden, ende op die west zide van Lijsbetf Waddijns lande vijftich roeden, ende van dane recht doir streckende van den enen paele op den anderen, dair die somme of loept tuschen drie ende twintich ende vier ende twintich morghen, behalven dat eghesprenc; wilc land endeg h eghesprenc voirscreven mitten ambocht ende mitten tiende wi voir ons ende voir onse nacomelinghe verlieti hebben ende verlient Gherardj voirs. ende sinen nacomelinghen van ons te houden tot enen erfliene, niet te versterven, ende op den outsten ende op den naesten te comen, ist man ist wijf, mer op den jongheren manhoeft voir dat ouder wijfhoeft dair si beyde even na sien. Ende soe wie van den goede besitter es, diene salt noch vercoepen noch versetten noch verzuumen noch veranderen moghenk, noch verboeren moghen langher dan hi levet, ende dair tenden te comen op dien ghenen dair van rechter besterften sculdich is op te comen als voirscreven es, ende niet te verboeren dan jeghens ons selven; ende hoe hijt jof sine nacomelinghe te pachte gheven, dat sulle wi ghestade houden. Voirt soe hebben wi voir ons ende voir onse nacomelinghe ghegheven allen den ghenen die op desen lande ende eghesprenghe wonen jof wonen sullen met hoeren goede ewelike tollen vry te vaeren over al doir onse lande.

In oirconde etc. Ghegheven in Middelburchl des donresdaghes na Paesdach int jair eenende viertich.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Zwindr. B.
d
Gher. B.
e
graste B; of te lezen als grasce?
f
Lijsb. B.
g
landende, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep  B.
h
hier ende herhaald B.
i
ver liet B.
j
Gher. B.
k
m gecorrigeerd uit n of u B.
l
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard Alewijnsz. uit Leiden, grafelijk klerk