Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X045r_296_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 45r (46r), nr. 281 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Janne vander Zijtwinde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276, ad 1341 maart 6.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Mogelijk moet in onderstaande oorkonde in de datering worden gelezen 'dinsdag na sint Gregoriusdag' in plaats van 'voor', waarmee de oorkonde niet op 6 maart is uitgevaardigd maar op 13 maart. Uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt namelijk dat hij van 2 tot 7 maart in Geertruidenberg verbleef, en daarna van 8 tot 16 maart in Dordrecht. Het lijkt wat minder voor de hand te liggen dat als plaats van uitvaardiging per abuis Dordrecht is genoemd voor Geertruidenberg.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe vercoft hebben totb enen vryen eyghen Janne van der Zijtwinde ende sinen nacomelinghen onse uyterdijcke, onse ghemeente ende onse zijtwinde boven der straten ende beneden der straten die wi nu hebben binnen den ambochte van der Zijtwinde, omme XX lb. grote, den ghulden scilt voir XVIII grote gherekend, die hi ons vol ende al betaelt heeft bi heren Jans hand van Leyden, ons capelaens, diere ons goede rekeninghe of doen sal; welke uterdijcke, ghemeente ende zijtwinde wi voir ons ende voir onse nacomelinghe hem ende sinen nacomelinghen gheloven te waren als een vry eyghen.

In oircondec etc. Ghegheven tDordrechtd des dinxendaghes voir sinte Gregoriuse dach int jair XLo.

a
H B.
b
boven de regel toegevoegd B.
c
Inoirconde B.
d
tDordr. B.
e
o verbeterd uit e B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van der Zijdwinde