Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X046v_307_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 46v (47v), nr. 293 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Noch van tselve.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 646, ad 1341 januari 28.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. WI 303-306, alsmede nr. WI 545.

Wi Otte here van Asperenb maken cond allen luden dat wi alsulc segghen als onse lieve here die grave van Heynnegouwenc etc. seyde op sinte Pouwels dach in januario int jair XLIod, ende dat hi bezeghelt heeft, tuschen ons ane die ene zide ende die here van Erkel ane die ander zide, van alsulken twye ende discoirde als wi onderlinghe ghehadt hebben tote dien daghe toe voirs., roerende van alsulken zaken als in dien segghen bescreven staet, dat onse lieve here voirs. ons overghelevert heeft bezeghelt mit sinen zeghel open, gheloeft hebben ende gheloven voir ons ende voir onse nacomelinghe ewelike tallen daghen vaste ende ghestade te houden, op ene pene van IIM lb. zwarter Tornoysee, in allen manieren als tsegghen voirs. hout ende in heeft; ende ware dat wi dit voirs. segghen niet en helden, soe bevielen wi in der pene voirs. jeghens onsen lieven here voirnoemt. Ende overmids deser gheloefte die wi onsen lieven here voirs. mit desen brieve ghedaen hebben, soe heeft hi onse borghen quite ghescouden die in dien segghen bescreven staen van alre gheloeften die si in desen zaken voir ons gheloeft hebben.

In orconde etc. Ghegheven te Sinte Gheerdenberghef int jair voirscreven, sonnendaghes nag sinte Pouwels dach voirs.

a
nl. de uitspraak in de twist tussen de heer van Arkel en de heer van Asperen over Hagestein, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 303 B.
b
Asp'en B.
c
Heynn. B.
d
1342 januari 25 (naar de paasstijl).
e
Torn. B.
f
Gheerdēb'ghe B.
g
n op rasuur B.
Oorkonder: Otto heer van Asperen
Destinataris: graaf Willem IV