Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X046v_308_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 46v (47v), nr. 294 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Heren Jan heren Aernoudts soen van Hoclem.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave etc. maken cond allen luden dat wi heren Jan, heren Aernouds soen van Hoclem, sulke gracie ghedaen hebben dat wi willen dat hi alsulke stucken als hi behoeft van eten ende van drinken, ende van tymmeringhe an den huyse te leyen steyne, tollen vry te voeren voir bi allen onsen tollen in onsena lande, op wat bode dattet coemt, duerende tote onsen weder segghen.

Ghegheven te Sinte Gheerdenbergheb des manendaghes na sinte Pouwels dach in januario int jair XLIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Th. Moelnairc et Harparend de Riede.

e S(igillavit) Th. de Mathenissef.

a
de eind-n in tweede instantie bijgeschreven B.
b
Gheerdenb'ghe B.
c
Moelnar B.
d
Harp B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
f
Math. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Jan, zoon van heer Arnoud van Heukelum