Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X047r_309_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 47r, nr. 295 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Clais Merren.

Vanaf hier ontbreekt de foliëring in romeinse cijfers, die een eenheid hoger aangaf dan de arabische.

Vgl. het volgende nr. WI 310.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voir onsen nacomelinghen meester Clais Merren, onsen trouwen clerc, omme goeden dienst dien hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal onse huys mitterb hovinghe ende al datten huysec binnen hove toe hoert, staende tDordrechtd binnen der poirte bi der mure, dair naest wonende es ane diene side Lauwe onse tolnair van Ghervliet, tot sinen live rusteliken te ghebrukene; ende ombieden onsen rentemeester van Zuuthollande die nu is of namaels wesen sal dat hi meester Clayse voirs. van den huyse in der manieren voirscreven rusteliken zonder wedersegghen ghebruken late.

In orconde etc. Ghegheven te Canoet tsaterdaghes na sinte Odulfs dach anno XXXVIo.

a
Heynn. B.
b
mit' B.
c
huysine met in doorgestreept en geëxpungeerd B.
d
tDordr. B.
e
Zuutholl. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Nicolaas Merre, grafelijke klerk