Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X047r_310_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 47r, nr. 296 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 309, de in onderstaande tekst genoemde oorkonde van graaf Willem III.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want onse lieve here ende vader, dair God die siele of hebben moete, ghegheven hadde mester Clais Merren, onsen trouwen clerc, een huys ende erve te Dordrechtc tot sinen live, dair hi ons liefs heren ende vaders voirs. open brief of heeft, soe hebben wi hem alsulke gratie dair of ghedaen dat wi voir ons ende voir onsen nacomelinghen meester Claise voirs. ende sinen nacomelinghen dat huys ende erve te Dordrechtd ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve tene vryen eyghen, sinen vryen wille mede te doene gheheel ende al, binnen alsulken merken ende ghelaghe als die brief hout die hi dair of heeft van onsen lieven here ende vader voirs. ende als hijt nu beseten heeft.

In orconde etc. Ghegheven tote Valenchijn des zaterdaghes na sinte Ghertruden dach anno XXXIXo.

a
nl. Nicolaas Merre, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 309 B.
b
Heynn. B.
c
Dordr. B.
d
Dordr. B.
e
n onduidelijk B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Nicolaas Merre, grafelijke klerk