Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X047r_312_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 47r, nr. 298 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 311.

Willem grave van Heynnegouwenb maken cond allen luden dat wi mester Clays Merrenc, onsen trouwen clerc, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve voir ons ende voir onse nacomelinghe XXX lb. Hollandsd tsyairs, ter tijt toe dat wi of onse nacomelinghe hem versien hebben van eenre canonics provende in sinte Wadruits kerke tote Berghene in Heynnegouwenf ende hi in rusteliken besitte es van der voirs. provende, welke XXX lb. Hollandsg voirs. wi hem bewisen voir ons ende voir onse nacomelinghe alle jare intenemen in sinte Jans daghe middesomerh van onsen rentemeester van Noirthollandi, so wie hi sie; ende ombieden onsen rentemeester van Noirthollandj die nu es of namaels wesen zal dat hi mester Clais Merrenk voirs. alle jare uutreke ende betale die voirs. XXX lb. Hollandsl in sintem Jans daghe midsomer, ende dair of alle jare neme sinen open brief van quitantien, voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven te Valenchijnn tsmaendaghes voir sinte Agnieten dach anno XXXIXo.

a
nl. Nicolaas Merre, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 309 B.
b
Heynn. B.
c
M'ren B.
d
Holl. B.
e
Berghē B.
f
Heynn. B.
g
Holl. B.
h
24 juni.
i
Noirtholl. B.
j
Noirtholl. B.
k
M'ren B.
l
Holl. B.
m
ensinte B.
n
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Nicolaas Merre, grafelijke klerk