Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X047r_313_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 47r, nr. 299 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 663, ad 1342 oktober 14.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi mester Clais Merrenc, onsen trouwen clerc, die gratie ghedaen hebben voir ons ende voir onsen nacomelinghen, om menighen zwaren ende trouwen dienste dien hi ons ende onsen vorders ghedaen heeft ende ons noch doen sal, dat wi hem ontfaen hebben tot onsen ghesworen clerc ende fysichijn ende van onsen rade, resident in onser herberghen mit III pairden tot sinen live, waer dat wi sijn of onse herberghe, ende van onsen cleder soe wennere dat wise onsen oversten clerken gheven die resident sien in onser herberghen of hier namaels wesen zullen, ende willen oec dat hi die cleder hebbe van der rekeninghe d also als hijse heeft ghehadt, gheliken anders onsen clerken die si pleghen te hebben, wair dat hi si; ende hier of is mester Clais Merrene voirs. onse man gheworden ende heeft ons trouwe ghehult ende ghesworen. f Ende alle dinghe sonder archlijst.

In orconde etc. Ghegheven te Moerlenwees up den kasteel, up den XIIIIsten dach van october anno XLo.

a
nl. Nicolaas Merre, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 309 B.
b
Heynn. B.
c
M'ren B.
d
hier in onser herberghen, doorgestreept B.
e
M'ren B.
f
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Nicolaas Merre, grafelijke klerk