Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X047v_315_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 47v, nr. 301 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 662.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve mester Clays Merrenc, onsen trouwen clerc, omme menighen trouwen dienst dien hi onsen ouders ende ons ghedaen heeft ende ons noch doen zal die scole, die costrie ende dat scrijfambocht van onser poerte van Delfsd tot sinen live, mit alsulken vervalle ende renten alse dair toe behoren, te bedriven ende te verwaren of doen verwaren van sinen weghen. Ende hier bi en sal niemand scole houden, costrie verwaren noch scrijfambocht hantieren binnen der prochye van Delf dan meester Clays voirs. of die ghene dien hijt bevelen zal van sinen weghen; ende soe wie dair jeghens dede, dat souden wi houden ane hem alse ane den ghenen die onse heerlichede ane tasten wilde. Ende ombieden allen onsen ghoeden luden van der prochye van Delf voirscreven dat si mester Clays Merrene voirs., of den ghenen dien hijt bevelen zal van sinen weghen, alsulke renten ende vervalle alse der scole, der costrie ende den scrijfambocht vorghenoemd toe behoert rusteliken ghebruken ende volghen laten, zonder enich wederzegghen.

In orconde etc. Ghegheven te Valenchijnf des vrydaghes na sinte Jans dach decollatio anno XLIIo.

a
nl. Nicolaas Merre, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 314 B.
b
Heynn. B.
c
M'ren B.
d
aldus B.
e
M'ren B.
f
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Nicolaas Merre, grafelijke klerk