Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X049v_325_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 49v, nr. 311 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Gillisa Moggaird.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi omme dienste die ons her Gillis Mogghaird doen sal hem ghegheven hebben ende gheven X lb. zwerter Tornoysec tsyairs. Ende ombieden onsen rentemeester van Zuuthollandd die nu es of ter tijt wesen sal dat hi heren Gillis voirs. uutreke ende betale alle jare up den termin van Bamissee die X lb. voirs., ende dair of neme alle jare zinen brief van quitantien, voir ons mede te rekenen; ende van also vele zullen wi onsen rentemeester quiten in sine rekeninghen alle jare met desen brieve van quitantien voirs. Ende dit sal gheduren tot onsen wederzegghen.

In orconde etc. Ghegheven tote Zierixe up sinte Katherinen avond anno XLIIIIo.

a
Gill. B.
b
Heynn. B.
c
Tor. B.
d
Zuutholl. B.
e
1 oktober.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Gillis Moggaard