Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X049v_326_1 WI_G_X050r_326_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 49v-50r, nr. 312 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Heere Willem van Duvoirde cum ceteris roerende den sloten tot Oisterhouta datmen heit Strien ende tot Sinte Geertruy bergeb etc.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 686, ad 1344 september 29.

Willem van Duvoirde, here van Oisterhoutc, Jan van Polanen, here van der Lecke, Willem heren Willemsd zone van Duvoirde, here van Donghen, ridders, ende Philps van Polanen, cnape, maken cond etc. dat wi overeen ghedraghen zijn mit onsen lieven here heren Willem grave van Heynnegouwene etc. metter burch tote Oisterhout, diemen hiet Striene, altoes ane te hanghen ane onsen lieven here voirscreven ende sinen nacomelinghen, ende der burch tot Sinte Ghertrudenberghef; ende wi gheloven onsen lieven here voirscreven ende sinen nacomelinghen voir ons ende voir onse nacomelinghe dat wi die burch van Oesterhoutg vorscreven noch vercopen noch verzetten zullen enghenenh here gheseten buten die heerlicheyt van Hollant, noch nyemand anders buten ons heren consent ende i wille ende siner nacomelinghen. Vord soe gheloven wi onsen lieven here voirscreven dat wi hem, sinen nacomelinghen noch sinen landen voirscreven nijmmermeer deren en zullen metter burch van Oisterhout voirscreven in ghenrande manieren, behoudelic dat wi ons zullen moghen verweren jeghens onse viande metter burch van Oisterhout voirscreven, uute wat lande dat onse vyande gheboren zullen zijn, alsoej verre alse onsen lieven here voirscreven of sine nacomelinghe gheen principale en zijn.

In orconde etc. Ghegheven anno XLIIIIo des dinxendaghes voir Bamisse.

 

Ista littera est in Haga.

a
Oist'hout B.
b
b'ge B.
c
Oist'hout B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
Will's B.
e
Heynn. B.
f
Ghertrudenberg' B.
g
Oest'hout B.
h
en ghenen, boven het eerste en een geradeerde afkortingsstreep B.
i
hier sinen, geëxpungeerd B.
j
al boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: Willem van Duivenvoorde, heer van Oosterhout, Jan van Polanen, heer van der Lek, Willem heer Willemsz. van Duivenvoorde, heer van Dongen, ridders, en Filips van Polanen, knaap
Destinataris: graaf Willem IV