Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X052r_331_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 52r, nr. 316 (1339 mrt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Cleyne Margrieten.

In de bovenmarge, door andere hand: Kenemerlanda.b – Een streep door het begin van de tekst.

Willaem ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelland ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi Cleyne Margrieten, die onser nichte der vrouwen van Voirne te dienen plach, ghegheven hebben ende gheven toit horen live vier pond Hollandse tsyaers; ende ombieden onsen rentemeyster van Northollandf die nu es of namaels wesen sal dat hi jairlix Margrieten betale die vier pond Hollandsg, also langhe als si levet, ende van also vele sullen wi hem quiten mid Margrieten brieve voirs. alle jare in siere rekeninghe.

Ghegheven te Hairlem des vridaghes na sente Gillijs dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Florentiumh de Haemstedei.

a
Kenem'land B.
b
op het verder niet beschreven f. 51 r., door twee andere handen: ¶ Kenemerlant. Kenemerland (Kenem'land) B.
c
Heynn. B.
d
Holl. B.
e
Holl. B.
f
Northoll. B.
g
Holl. B.
h
Flor. B.
i
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Kleine Margareta, voorheen dienares van de vrouwe van Voorne