Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X052r_332_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 52r, nr. 317 (1339 mrt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Jonfrou Beatrisa Symons dochter van Herlenb.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 249.

Willaem ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden. Want wi joncvrouwen Batrisend, Symons dochter van Hairleme, ghegheven hadden in aelmossen mid onsen opene brieve vijf pond Hollandsf tsyaers toit onsen wedersegghen, die welke wi hoir bewijst hadden alle jare intenemen ane onsen rentemeyster van Kenemerlandg ende van Vriesland tot elken Bamisseh; ende omme dat wi hoir merre gratie doen willen, soe hebben wi hoir dese voirs. rente vermeerset ende hebben hoir ghegheven ende gheven met desen brieve ses pond Hollands tsyaers toit horen live; ende dair bi soe sal die brief van den vijf pond Hollands tsyaers voirscreven te niete ende sonder macht wesen. Ende ombieden onsen rentemeyster van Kenemerlandi ende van Vriesland voirs. die nu es of in der toe comender tijt onse rentemeyster aldair wesen sal dat hi joncvrouwe Beatrisenj voirs. betale van onsen k alle jare te Bamisse dese ses pond Hollands tsyaers voirscreven, sonder anders meer ghebot van ons te hebben; ende dair of neme jairlix van huer een betoich, voir ons mede te rekenen.

Ghegheven in Zierixee zwoensdaghes na sente Lucas dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Arnoldum de Gaverel.

a
Beat's B.
b
H'len B.
c
Heynn. B.
d
Bat'sen B.
e
Hairlē B.
f
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
Kenem'land B.
h
1 oktober.
i
Kenem'land B.
j
Beat'sen B.
k
hier ontbreekt mogelijk weghen B.
l
Gav'e B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Beatrijs, dochter van Simon van Haarlem