Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X052v_338_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 52v, nr. 323 (1340 apr.-1341 apr.), naar A.
Opschrift:

Brederode. a Roerende die tiende tussen Alphen ende Woerden.

Editie/regest: OHZ III, p. 395-396, nr. 1370 (de gevidimeerde oorkonde).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zie de aantekening bij nr. WI 335.

Universis presentia visuris vel audituris, Hugo Dei permissione abbas monasterii Egmondensisb, nullo medio ad Sedem apostolicam pertinentis, salutem cum noticia veritatis. Noverit universitas vestra nos sub anno Domini Mo CCCo XXXIXo feria sexta post dominicam Invocavit vidisse et perlegisse quasdam litteras, sigillis nobilium ac proborum virorum videlicet domini Theodericic de Wassenair, domini Theodericid de Theylinghe, domini Ioannise Persijnf et domini Gerardig de Wateringheh, militum, sigillatas, omnii suspitione carentes, formam quej sequitur continentes.

Volgt de oorkonde d.d. 1264 oktober 28 (zie de editie in OHZ).

Datum sub sigillo nostro anno et die predictis.

a
het volgende door andere hand B.
b
Egmonden. B.
c
Th'i B.
d
Th'i B.
e
Ioh'is B.
f
P'sijn B.
g
Ger'di B.
h
Wat'inghe B.
i
o gecorrigeerd B.
j
qui (q') B.
Oorkonder: Hugo abt van Egmond
Destinataris: erfgenamen van heer Willem van Brederode