Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X055v_355_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 55v, nr. 339 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Lijftocht joncfrou Machtelt Willem die Cusersa wijff.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 625.

Vgl. nr. WI 352.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat Willaem die Cuser, onse neve, quam voir ons ende makede met onser hand joncvrou Machtelden Reiniers dochter van Heemsteden, sinen wive, toit hore lijftochte vijftich pond Hollandsc tsyaers, in manieren dat hi hoir bewijst sine woninghe te Scoeten met dien erve dat dair toe behoirt, voir twintich pond Hollands tsyaers, wilc erve beleghen hevet up die suitsided Jacob van Bakenisse ende up die noertside Claeys moeder van Bakenisse, ende up dat e ende die Brede wech ende up dat west ende die Weenf wateringhe; voirt soe bewijst hi hoir an den corentiende ende an den smaltiende toit Waver veen dortich pond Hollands tsyaers, ende waer dat sake dat ane die dortich pond Hollands tsyaers yet ghebrake dat si niet vol en waren, dat soude si up heffen uyt sinen goede in Riederwaertg, ligghende in den ban van Yselmonde. Voirt wairh dat sake dat Willaem voirs. kinder wonne bi joncvrou Machtilden voirs., soe souden dese vijftich pond Hollands tsyaers voirs. comen i hoir kinder die van Willaems live voirs. comen waren, ende die soudent van ons voirt ten erfline houden, waert zoene waert dochter, ende up den zoene voir der dochter; ende wair dat sake dat si en ghene kinder hadde bi Willem voirs., soe soud dit voirs. goed comen up Willems voirs. erfname.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des saterdaghes na sente Katerinen dach int jaer XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, ad relationem dominorum de Lecka et Iohannisj de Polanen; s(ignavit) R. Vloek.

l S(igillavit) F. de Haemstedem.

a
Cus' B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
it verbeterd, en de t doorgetrokken naar de volgende s B.
e
hier ontbreekt mogelijk het woord oest B.
f
aldus B; wel te lezen als Veen.
g
Riederw't B.
h
na de r een uitgeveegde d B.
i
hier ontbreekt wel een woord, mogelijk up B.
j
Io. B.
k
aldus B; lees Vlec.
l
het volgende in de rechtermarge B.
m
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem de Cuser en zijn echtgenote jonkvrouw Machteld, dochter van Reinier van Heemstede