Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X055v_356_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 55v, nr. 340 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Abt van Egmonde.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 626.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi enen religiosen man, onsen goeden vrient heren Hughen, den abt van Egmonde, omme dat hi out ende cranc es sulke gracie ghedaenb hebben dat hi enen goeden besceden monic, priesterc ende monic van sinen gods huse, machd gheven moghe van sinen weghen alle erve datten godshusee voirs. van rechte toe behoeren mach ane te spreken up die sevene, ende te anevanghe te comen van allen erve dat yement ane spreken mochte up die zevene dair dat gods huys van Egmonde recht toe hadde, ende alle zaghen te segghen van lande ende van zeventich te doene ende recht te pleghen, ghelike dat die abt selve doen soude jof sculdich ware te doene; dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

Ghegheven te Haerlem op sente Niclaes dach int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Gerardumf de Heemskerkeg et Egidium de Cralinghe.

h S(igillavit) F. de Haemstedei.

a
Heynn. B.
b
g verbeterd uit een geradeerde d B.
c
p'st' B.
d
aldus B; lees macht.
e
de eerste s gecorrigeerd B.
f
Ger'dum B.
g
Heemsk. B.
h
het volgende in de rechtermarge B.
i
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Hugo abt van Egmond