Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X055v_357_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 55v, nr. 341 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Capelle van Sparendamme.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 266.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi gheven omme Goede ende in aelmossen der capellen van Sparendamme te renten viertich scellinghe Hollandsb tsjaers, die men jaerlix nemen sal uyt onser viskerien van Sparendamme; ende onbieden onsen rentemeester van Sparendamme die nu ter tijt es jof hier namaels wesen sal dat hi dit voirs. ghelt der voirnoemder capellen jaerlix uytreicc ende betale, ende van also vele sullen wi him quiten in sinre rekeninghe. Ende die termijn van desen voirs. ghelde te betalen sal beghinnen toit onser Vrouwen missed naist comendee; dit sal ghedueren toitf onser weder segghen.

Ghegheven toit Haerlem op sente Niclaes dach int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum de Lecke et dominum de Polanen.

g S(igillavit) F. de H.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
ic onduidelijk vanwege een correctie B.
d
mi verbeterd uit nij B.
e
2 februari 1340.
f
to verbeterd uit d B.
g
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de kapel van Spaarndam