Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X056r_361_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 56r, nr. 345 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Wouter Bonena.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 265.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Wouter Boenenc, onsen ghersoen, omme menighen trouwen dinst die hi onsen lieven here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ende ons ghedaen heft ende noch doen sal, overmids dat hi onse dunen ende zeevont verwaren sal in der manieren als hi tote hair toe ghedaen heft, tyen pond Hollandsd tsjaers te sinen live, die wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare op te heffen ende tontfane ane onsen rentemeester van Kenemerlande ende van Vriesland die nu es jof namaels wesen sal, tote elken sente Martijnsf misse in den winterg; ende onbieden onsen rentemeester voirs. dat hi Wouter Boenenh, onsen garsoen voirs., alle jare also langhe als hi leven sal die voirs. tien pond Hollandsi tsyaers uytreke ende betale op den termijn voirscreven, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende dair of neme van elken termine Wouters voirs. opene brieve van quitatienj, voir ons mede te rekenen.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Andries dach int jaer XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, ad relationem domini Symonisk de Bentheml et W. Cuser; s(ignavit) R. Vlec.

m S(igillavit) F. de Haemsteden.

a
Bonē B.
b
Heynn. B.
c
Boenē B.
d
Holl. B.
e
Kenem'land B.
f
s'martijns, de m onduidelijk B.
g
11 november.
h
Boenē B.
i
Holl. B.
j
aldus B.
k
Sy B.
l
Bēthē B.
m
het volgende in de rechtermarge B.
n
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Wouter Boenen, grafelijk dienaar, beheerder van de duinen en de zeevond