Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X056r_362_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 56r, nr. 346 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Here Dirc van Brederode.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 264, ad 'na 10 Oktober', naar het (blijkbaar slecht leesbare) origineel.

Vgl. nr. WI 369.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi omme dienst die haierb Diederic van Brederoede ons ghedaen hevet ende oft God wil noch doen sal, sulke gratie ghedaen hebben: ware dat sake dat die here van Brederode storve zonder wittigheboerte manhoeft eer hair Diederic van Brederode voirs., dat here Diederic voirnoemt houden soude van ons ende van onsen nacomelinghen alle goed dat die here van Brederode nu ter wilen van ons hout, in allen manieren als die here van Brederode van ons hout, behouden hantvesten ende brieven die onse vorders of wi voir deser tijt ghegheven hebben; sonder arghenlijst.

In orconde etc. Ghegheven tote Behorijs sdinxdaghes na sente Victoers dach int jaer XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, presentibus dominis de Lecke, de Polanen c et de Binchorst, militibus, et G. Aelwijnsd zone; J. de Molenaere.

f S(igillavit) dominus F. de Haemstedeg.

a
Heynn. B.
b
aldus B.
c
hier .I. B.
d
Aelw. B.
e
Mol. B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
g
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Dirk van Brederode