Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X056v_366_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 56v, nr. 350 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Alcmair.

In de marge een aantekening door Filips van Leiden: Alcmaer.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 626.

Vgl. nr. WI 388.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi omme oirbair onser poirte van Alkemaer ghegheven hebben onser poerte voirs. drie jaer marchtenb tsjaers, die ene toit Midvasten, die ander toit sinte Jacobs missec, die derde tote Bamissed, ende elke marcte drie weken durende. Ende omme onser poerten voirs. meer orbair te doen soe hebben wi ghegheven allen coepmanne, oic wane si sien, est uyt Vlaenderene, uyt Braband, uyt Denemarcken jof uyt wat lande si sien, dat si in dier wilen dat elke marcte duert comen moghen met hoeren goede tAlkemair doir onse land, voir bi onse tollen, met sulker tollen als hier na screven staen, dat es te wetene van elken paerde vier pennighe Hollandsf, van elken rinde twie pennighe Hollands, ende van anderen beesten na ghelike datter toe behoert, ende van elken laken overhoefg achte pennighe Hollands, ende van allen anderen slapenden goede den hondersten penninc; ende des ghelike weder te keren met sulken tollen die wile dat die marct duert. Dit sal ghedueren toit onsen wedersegghen.

Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na sinte Niclaeys dach int jaer XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, presentibus dominis de Lecka et Iohannih de Polanen.

i S(igillavit) F. de H.

a
Heynn. B.
b
r bovengeschreven B.
c
25 juli.
d
1 oktober.
e
Vlaend'en B.
f
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
aldus B; Van Mieris geeft, naar andere bron: over hoeft (MNW: 'het ene door het andere gerekend, door elkaar').
h
Io B.
i
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poort van Alkmaar