Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X057v_379_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 57v, nr. 363 (1342 feb.-nov.), naar A.
Opschrift:

Plackaet.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. ombieden allen onsen bailiuwen, scouten, scepen ende rechters van onsen landen dat si den commelduer van Sinte Catelinen tUtrechtc ende sine gheystelike broeders in al onsen landen behoeden, bescermen ende bewaren van allen onrechte, cragte ende ghewelde; ende want dat him yemand enich craft of ghewelt dede, dat ghi die also castyet dats hem yen ander hoede.

In orconde etc. Ghegheven tot Sinte Gheerdenberghed des sonnendaghes na sinte Pouwels dach int jair XLIo.

Ende dit sal ghedueren tot onsen weder segghen.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
tUtr. B.
d
Gheerdenb'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: commandeur en broeders van het Sint Catharinaklooster te Utrecht