Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X058r_380_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 58r, nr. 364 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Heren Dirc van Brederodea.

In de marge, door andere hand: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 667.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven c hebben ende gheven heren Dirc van Brederoded, onsen trouwen ridder, tote sinen live die warande van den coninen van des heren warande van Brederode, westwaird streckende toten Wachtelberghe toe tuschen den duynen ende Hairlem; ende die warande willen wi dat hi rustelike ghebruke ende verware alser toe behoert, wair bi dat si wel bevryet si. Ende uute der warande zullen wi ende onse lieve ghesellinne die gravinne onse behoefte van coninen hebben, e wilke tyden dat wi ende onse lieve ghesellinne voirs. of enich van ons luden binnen lants wesen zullen, ende wijs begheren.

In orconde etc. Ghegheven tote Hairlem up sinte Andries dach anno XLIIo.

a
Brederod. B.
b
Heynn. B.
c
hier en hierna om gaatjes en zwakke plekken in het perkament heen geschreven B.
d
Breder. B.
e
hier ontbreekt mogelijk een voorzetsel als tot B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Dirk van Brederode, ridder