Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X058r_381_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 58r, nr. 365 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Kathrijn Gerijt Buyssen wijff.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cont etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Katrinen, Gherardb Buys wijf, tote hueren lijve twe hoet tarwen tsyaers, die wi huer bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen ende tontfane ane onsen rentemeester van Kenemerlantc ende van Vrieslantd tote elken Paischen, dair of dat die eerste termijn wesen zal te Paischen naistcomendee; ende ombieden onsen rentemeester voirs. die nu es of namaels wesen sal dat hi Katelinen voirs. alle jare, also langhe als si leven zal, die voirs. II hoet tarwen of die wairde dair of uut reke ende betale up den termine voirscreven, zonder ander enich ghebot meer van ons dair of te hebben, ende dat onse rentemeester voirs. alle jare van elken termine Kaetrinenf voirs. open brief dair of neme voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven te Hairlem tsmaendaghesg na sinte Andries dach anno XLIIo.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Kenem'rlant B.
d
Vriesl. B.
e
13 april 1343.
f
Kaet'inē, de afkorting onduidelijk B.
g
m bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Catharina, echtgenote van Gerard Buys