Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X059r_389_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 59r, nr. 373 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Joncfrou Machtelden vander Edwale.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis.

In de bovenmarge het opschrift: ..Wordenreland .. int bisdom van Utrechta .. Ghelre .. Heneghouwen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 259.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Mogelijk moet Brodijcs velt worden opgevat als 'Broekdijksveld', naar de Broekdijk bij Nijenrode. De ligging van Edwale is onbekend.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi joncvrou Machtilden, Willems wedewe van der Edwale, ghegheven hebben tot onsen wederzegghen toe III morghen lants ligghende in die hofstede ter Edwale, ende II morghen lants legghende up Brodijcs velt, die ons ane gheset ende gheeyghent waren over alsulc ghebrec als wi hadde ane Willem van der Edwale.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe up sinte Peters avonde in den lenten anno XXXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, presentibus dominis Iohannic de Polanen et W. de Outshoirned.

e S(igillavit) dominus F. de Haemstedef.

a
Utr. B.
b
Heynn. B.
c
Io. B.
d
Outs. B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
f
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Machteld, weduwe van Willem van Edwale