Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X059r_393_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 59r, nr. 377 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Losnisse Willems van Montfoirdea.

Een streep door het begin van de tekst.

In de datering van onderstaande oorkonde is wel de weekdag per abuis weggelaten (zie noot d). De oorkonde zal derhalve zijn uitgevaardigd in de week na sint Gillisdag, die in 1337 op een maandag viel. Het ligt voor de hand dat de beoorkonding is geschied in de periode 4-6 september, toen graaf Willem IV blijkens zijn itinerarium in Haarlem verbleef.

Alle de ghene die desen brief zullen sien of horen lesen, make ic cond Willem van Montfoirde dat ic gheloeft hebbe minen lieven here den ..grave van Heynnegouwenb ende van Hollant, dat hi mi thuys te Linscote verlient heeft also als die brieve dair of ghemaect houden, dat ic hem van den XIIC lb. die hi minen vader, dair God die ziele of hebben moete, sculdich was, welke scout nu up mi, up Florens minen broeder ende up Jan van Montfoirde comen es, dair die brief van der scout of leyt onder dekens hant van Sente Jan, quite houden zal tote IIIIC lb. toe, ende quite ende loeve quite houden minen here voirghenoemt van VIIIC lb. als van der selver scout van den XIICc voirghenoemt.

In orconde etc. Ghegheven te Hairlem d na sente Gillis dach anno XXXVIIo.

 

¶ Hec littera est sub Gerardoe Heynrici receptoris.

a
Montfoird. B.
b
Heynn. B.
c
X verbeterd uit V B.
d
hier ontbreekt wel de weekdag B.
e
Ger'do B.
Oorkonder: Willem van Montfoort
Destinataris: graaf Willem IV