Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X059v_398_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 59v, nr. 382 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Leen; Jacob Rondenburch.

In de marge een kruis.

Vgl. nr. WO 103.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben Jacob Rondenburchb in rechten liene van ons te houden XIII½ morghen lants legghende up Zegvelt, in een weer dat groet es XXVII morghen ende ons ane ghecomen is bi Pieter Rondenburchs doet, sijns broeders, in Sinte Marien rechte, ende dat strecket up in die diepe Mye ende uut in die lantsceydinghe van den Zegvelde lande, binnen desen ghemerken: dat ambocht van Bodegraven, Gherijt Wennen soens lant up die westzide, Jan die Milde mit sinen lande up die oestzide.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe dinxendaghes na onser Vrouwen dach conceptio anno XLIIo.

a
Heynn. B.
b
Rondenb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jacob Rondenburg