Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X060v_403_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 60v, nr. 387 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 633.

Deze oorkonde is onderdeel van de samenhangende reeks nrs. WI 402-406; vgl. de kopnoot bij nr. 402.

Wi borghermeysters, scepene, Raed ende die ghemene ghilden der stat van Utrechtb doen cond allen luden dat wi hebben gheloeft ende loven in goeden trouwen alsulc zegghen alse een edel here ende vermoghende, onse here her Jan van Heynnegouwenc, here van Byaumond, gheseghet heeft tuschen enen hoghen prinche ende vermoghend, den grave van Heynnegouwene ende van Hollantf, zinen neve, ende zinen helperen in die ene zide ende ons ende onsen helperen in die anderzide, dat wi dat zegghen sullen houden vast ende ghestade ghelijc dat houdende es in die lettere die dair up ghemaect es, beseghelt mit ons heren Jans zeghel voirghenoemt, dair dese onse lettere doir ghesteken es.

Ghegheven up den XIIIsten dach van aprille int jair XLo.

a
nl. Utrecht, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 402 B.
b
Utr. B.
c
Heynn. B.
d
aldus B voor vermoghenden.
e
Heynn. B.
f
Holl. B.
Oorkonder: burgemeesters, schepenen, Raad en gemene gilden van de stad Utrecht
Destinataris: heer Jan van Henegouwen, heer van Beaumont