Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X062v_414_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 62v, nr. 398 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

a Lijftocht Baertenb Heinrixc dochter.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis. – In de marge, door andere hand: Gisebrecht van Loenresloet.

Willem grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden dat Ghijsbrechte van Loenreslote Hughen sone bi onsen goetdenken ghemaect heeft Bairten Heynrixf dochter van der Ae, sinen wive, tot hoere lijftochte XX morghen lants die hi van ons te liene hout, legghende an den sloet achter Loenen; in wilker lijftochte wi gheloven Bairten voirs. te houden na zede ende costume van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na sinte Nyclays dach int jair XLIIo.

a
hier een n of u/v met een afkortingsteken (voor Nota?) B.
b
B'ten B.
c
Heinr. B.
d
Heynn. B.
e
Ghijsbr. B.
f
Heynr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gijsbrecht Hugenz. van Loenersloot en zijn echtgenote Baarte, dochter van Hendrik van der Aa