Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X063v_421_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 63v, nr. 405 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Meester Airnt van Hueclem.

In de marge, door andere hand: Meester Aernd van Hokelem. – Erboven in de marge een kruis.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat Thomaes Hont, burgher tUtrechtb, ons up ghedraghen heeft tot mester Airnds behoef van Hoeclem ons clercs, sijnen zwaghers, X lb. Tornoysec tsyairs die hi van ons te liene helt, ende him bewijst waren an onsen rentemester van Noirthollandd ende van den lande van Woirden alle jare te betalen uuten renten van den lande van Woirden tot elken sinte Pieters daghe in den lentene, dair hi ons liefs heren ende vaders open brief of hadde ende onsen open brief dair doer ghesteken, die hi ons up ghelevert heeft ende ghescoerd zijn; wilke X lb. Tornoysef tsyars voirscreven wi verliet hebben ende verlien mester Arnde voirscreven ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten lene. Ende ombieden onsen rentemester Gherardg Heynen sone, of soe wie namaels onse rentemester wesen zal int lant van Woirden, dat hi mester Airnde voirs. ende sine nacomelinghe dese X lb. Tornoyseh alle jare uut reke ende betale tot sinte Pieters daghe in den lenten, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende dat hi dair of alle jare neme meester Airnds open brief van quitantien voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes voir meye dach int jair XLIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum de Moermondi et dominumj W. de Outshoirnk.

l S(igillavit) dominus Theodericusm de Mathenessen.

a
Heynn. B.
b
tUtr. B.
c
Tor. B.
d
Noirtholl. B.
e
22 februari.
f
Torn. B.
g
Gher. B.
h
Tor. B.
i
Moerm. B.
j
domino B.
k
Outsh. B.
l
het volgende in de rechtermarge B.
m
Th. B.
n
Math. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Arnoud van Heukelum, grafelijke klerk