Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X064v_423_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 64v, nr. 407 (na 1344 okt., ws. na 1345 sep.), naar A.
Opschrift:

Gelre.

In de bovenmarge: Ghelre. – Naast het tekstbegin een afkorting, mogelijk voor Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 582.

Vgl. het volgende nr. WI 424.

Wi Reynoud grave van Ghelre ende van Zuutphen maken cond allen luden dat wi gheloeft hebben enen edelen moghenden manne, onsen lieven neve heren Willem, grave van Heynnegouwena etc., enen opene brief te gheven bezeghelt mit onsen zeghele alse zake woude, ende met onser steden zeghelen alse Zuutphenb, Niemaghen, Airnem, Harderwijcc, Tiele, Boemele ende Vended alse borghen, tusken dit ende sinte Bavendaghee naest comende, alse zijn zegghen te houden ende sheren Jans zijns broeders, here van Byaumond, ende des heren van Voirne alse van den twye die is tusken den goeden luden van der graefscip van Hollant ende van Zelant up die ene zide ende dien van Ruermonde up die ander zide, ende ghesciede in des heren reyse van Guliche, alsoe als die cedule hout die wi ghelaten hebben onsen neve denf grave van Hollantg  voirs., ghetekent mit onsen tekene.

In orconde etc. Ghegheven te Hairlem des vrydaghes na onser Vrouwen dach te half oichste anno XXXVIo.

a
Heynn. B.
b
Zuutph. B.
c
Hard'wijc B.
d
aldus B; wel te lezen als Venlo.
e
1 oktober.
f
neve en den dicht op elkaar, en ertussen nog de aanzet van een d B.
g
Holl. B.
Oorkonder: Reinoud II graaf van Gelre en Zutphen
Destinataris: graaf Willem III