Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X064v_424_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 64v, nr. 408 (na 1344 okt., ws. na 1345 sep.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 582.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 423.

Wi Reynout grave van Ghelre ende van Zuutphenb ende wi ghemene scepene ende Raed van der stat van Zuutphenc, van der stat van Niemaghen, van der stat van Airnem, van der stat van Harderwijcd, van der stat van Tiele, van der stat van Boemele ende van Vendee, alse borghen, maken cond etc. dat wi ghesamender hand ende elc voir alle loven enen hoghen edelen manne ende enen moghenden, heren Willem grave van Heynnegouwenf etc., te houden ende te voldoene alsulc zegghen alse hi ende hoghe edele lude her Johan van Heynnegouweng, here van Byaumond, ende her Gherardh here van Voirne, burchgrave van Zelant, zegghen zullen of doen zegghen van horen weghen mit hoeren openen brieven, na der bester waryde die zire of vinden connen, van alsulken twiste alse die goede lude van der graefscip van Hollant ende van Zelant up die ene zide ende die stat van Rueremonde up die ander zide onderlinghe hebben, ende dat zegghen te voldoene tote zulker tijt als si dat zegghen zulleni jof doen zegghen; ende waerd dat dair an yet ghebrake, soe soude die grave van Heynnegouwenj ende van Hollantk ons ende onsel goed ane tasten ende houden moghen, ter tijt toe dat wi hem dair af voldaen hadden.

In orconde etc. Ghegheven des vrydaghes na onser Vrouwen dach te half oichste anno XXXVIo.

a
nl. Gelre, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 423 B.
b
Zuutph. B.
c
Zuutph. B.
d
Hard'wijc B.
e
of Vonde B; wel te lezen als Venlo.
f
Heynn. B.
g
Heynn. B.
h
Gher. B.
i
om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
j
Heynn. B.
k
Holl. B.
l
ons ende onse geschreven boven het doorgestreepte onse B.
Oorkonder: Reinoud II graaf van Gelre en Zutphen en schepenen en Raad van de steden Zutphen, Nijmegen, Arnhem, Harderwijk, Tiel, Zaltbommel en Venlo
Destinataris: graaf Willem III