Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X065v_430_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 65v, nr. 414 (na 1345 sep.), naar A.
Opschrift:

Benemara van Thiele ten lijve.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 296, naar dit register, abusievelijk met f. 56, alsmede naar AGH 707, f. 90v.

Deze oorkonde is ook afgeschreven in het register Gelre van graaf Willem III, op het lege laatste blad; zie aldaar onder nr. GE 59. Varianten uit die kopie zijn in onderstaande tekst geannoteerd onder het sigle C.

Willemb grave c etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Wenemard van e Tielef tot sinen live van onsg te houden XXX lb. Tornoyseh tsjaers, die wi hem beloveni te betalen uut onsen cofre, diene helft tot sinte Jehansj misse k middezomer naistcomendel ende die ander helftm tot Kersavontn daer naistvolghende, ende also vort alle jare alzoo langhe alze Wenemarp vors. leven zal.

In orkonde etc. Ghegheven totq Tieler des vrydaghes na sinte Luciens dach int jaer ons Herent Mo CCCou vier ende viertich.

a
Benem' B.
b
Will. C.
c
hier van Heynn. C.
d
Wenem' B; Wenenmaer, de W gecorrigeerd C.
e
hier Tienen, doorgestreept C.
f
Tyele C.
g
van ons ontbr. C.
h
Tor. BC.
i
loven C.
j
Jans C.
k
hier te C.
l
24 juni 1345.
m
anderhelft B.
n
24 december.
o
alse C.
p
Wenemaer C.
q
te C.
r
Tyele C.
s
Lossyen C.
t
ons Heren doorgestreept C.
u
van i.p.v. Mo CCCo C.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Wenemar van Tiel