Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X065v_434_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 65v, nr. 418 (na 1351 feb.), naar onbekend voorbeeld.
Opschrift:

Vanden hoppe tot Hairlema.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 769, ad 1350 februari 5.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. Willem de Verbeider verbleef van 22 november 1349 tot eind maart 1350 zonder onderbreking in Zeeland Bewesten Schelde (Brokken, Ontstaan, p. 66). Begin 1351 was hij in het kasteel te Ath in Henegouwen, waar hij in de nacht van 1 op 2 februari werd ontvoerd om naar Holland te worden gebracht, alwaar hij op 13 februari in Delft arriveerde (ibid., p. 86); een oponthoud op 4 februari 1351 in Dordrecht is dan mogelijk.

De inkt van deze optekening is sterk vervaagd, maar nog overal leesbaar, zij het op enkele plaatsen slechts onder UV-licht.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 432, alsmede de nrs. KE 72 en 115. – Zie voorts de aantekening bij nr. WI 432.

Hertoge Willem van Heynegouwenb, grave c van Hollantd, van Zeelante, here van Vriesland ende verbeider der graefscap van Henegouwenf, doen te weten onsen goeden luden van onser stede van Haerlemg ghemeenlic dat wi tot anderen tiden an onse stede vorscreven ghescreven hebben naerenstelic dat zi der vrouwen van Waterlandh, heren Jan Persijnsi dochter, haer goed dat roerende is vander grute ende vanden hoppene biere vrylic ende rustelic soude laten ghebruken in allen manieren ende schine alst haer ouders ghebruuct hebben, des hoer niet ghesciet en is, dat ons zeer verwondert ende niet en staet te ghedoghen, want soe danich goed ons eyghen is ende na hare doet ons toe staet te comen; waer omme wi u ghebieden ende ombieden alse naerenstelic als wi moghen dat ghi der vrouwen van Waterlandj vornoemt haer goed vorscreven vrylic ende rustelic laet ghebruken, ende voldoet van horen afterstalle. Ende des en laet niet, alse lief als ghi ons k ende onse vrientscap hebt, want wi ymmer onse goed, ghelijc dat ons van onser ouders aen ghecomen is, ende onse manne in horen rechte mienen ende willen houden.

In orconde etc. Ghegheven Tordrechtl des vridaghes na onser Vrouwen dach puirificacio int jaer ons Heren M CCC ende L.

a
H'lem B.
b
Heyn. B.
c
hier van Heneg., doorgestreept B.
d
Holl't B.
e
Zeel't B.
f
Heneg. B.
g
H'lem B.
h
Wat'land B.
i
P'sijns B.
j
Wat'land B.
k
hier hebt, doorgestreept B.
l
Tordr. B.
Oorkonder: graaf Willem V
Destinataris: goede lieden van de stad Haarlem