Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X067r_438_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 67r, nr. 419 (na 1339 aug., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Willem Wouters z. ten eygen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 260.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi Willaemb Woutersc f. oerlof ghegheven hebbend in vryghene eyghen te vercopen twie acker lande, die breet sijn jeghens zeven gherden, die hi van ons te liene hevet, legghende te Midrechtf in des proest gherechte van Sinteg Jan, ende waren Tideman Bittermansh zoens, binnen desen landghemerckeni: Jonghe Meynards land op die noirtside, Roelof Outersarsj land up die zuytside, streckende vander Midrechtk an die sceydinghe van Vinken vene; ende gheven him macht mit desen brieve van onsen weghen enen vrien eyghen te gheven van den lande voirs., ende gheloven dien te waren als men een vry eyghen sculdich es te verwaren.

In orkonde etc. Ghegheven te Hairleml des vrydaghes voir Palmen sonnendach int jair XXXVIIIo.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
Wout' B.
d
gecorrigeerd B.
e
aldus B voor vryen.
f
Midr. B.
g
S. B.
h
Bitt'm̄ B.
i
land en ghemercken verbonden d.m.v. een horizontaal streepje B.
j
Out'sars, voor ut is ook een lezing nc mogelijk B.
k
Midr. B.
l
Hairl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem Woutersz.