Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X067r_440_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 67r, nr. 421 (na 1339 aug., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Coermede verdingen.

In de marge, door andere hand: Coermede.

Wi Willaem grave etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Willaema van Outsoirne, heren Jacob vander Binchorst, heren Gheride van Eemkerke, Janne van Zassenem, Heynric heren Dierix f. ende Gherideb Aelwijns zone hebben laten verdinghen Gherijtc den Smit, Aelbrechtsd zone vander Anstere, ende Ghijsbrechtf Akerman, Gherijtsg f. voirscreven, van sulker coirmiede als si ons sculdich waren, omme vijf pond Hollandsh, dair si heren Gheride van Eemskerke tot onser behoef ghenoch of ghedaen hebben, diere ons of rekenen zal; ende sceldene him ende hore nacomelinghe van deser coirmiede voirscreven vry ende quite, ten zie dat si him namaels verdieneni.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer XXXIX des dinxendaghes na sinte Pieters dach inghaendej oichste.

a
Will. B.
b
Gher. B.
c
Gher. B.
d
Aelbr. B.
e
Anst' B.
f
Ghijsbr. B.
g
Gher. B.
h
Holl. B.
i
aldus B voor verdieden.
j
in ghaende B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard de Smit, zoon van Albrecht van der Angstel, en zijn zoon Gijsbrecht Akerman